Уговор о прекиду

Закон

Допунски уговор о престанку радног односаусмерено је на престанак или промену одговарајућих обавеза. Пошто су основни услови за појаву таквих трансакција, треба признати све околности које странке сматрају потребним за то.

Уговор о престанку уговора (или на његовом уговору)промена), састав његових услова се формира у складу са правном сврхом самог уговора. На пример, ако су услови за надокнађену пружање услуга поправљени, њихов резултат се не може отказати или променити. То јест, квалитет услуга остаје непромењен.

Услови и услови предметаформирана из два елемента: циљана и обавезна. Други концепт је знак квалитета односа између странака, одређује врсту и природу овог односа. Циљни елемент укључује бенефиције (нематеријално и опипљиво), чије постигнуће се сматра правним задатком уговора о трансакцији. Узорак споразум о раскиду уговора је садржан у закону.

Циљни квантитативни критеријум можеНе поклапајте се са материјалном компонентом одређеног односа. Стога, споразум о престанку уговора о додели или плаћеним услугама искључује испуњавање материјалних резултата. У том смислу, укључивање релевантне тачке на постизање резултата није обавезно.

Структура циљне компоненте услова субјектапрвобитни уговор ствара могућност његовог укидања или модификације трансформацијом овог одређеног дијела услова објекта. Стога промена у директном објекту активности не доводи до раскида обавеза, већ до промјене услова за њихов рад. Промена посредованог објекта, напротив, предвиђа споразум о раскиду уговора, а не да га мења. Стога, промјена у објекту осигурања може се извршити искључивањем претходних обавеза.

Споразум о престанку уговора не садржисамог стања на уклањању циљне компоненте. Ако су претходне обавезе у фази извршења, циљна компонента делује као објекат извршења. У том смислу, прекид мора садржати индикацију отказивања овог учинка. У овом случају циљна компонента престаје да постоји аутоматски, што је елемент претходне обавезе. У овом случају погрешно је користити појам "уклањање циљног елемента", јер треба размотрити само "отказивање извршења".

Најчешћи тип прекидапо договору, сматра се отказом за предстојеће испуњење свих обавеза истовремено. Обе компоненте које су у фази имплементације и оне које се требају извршити у будућности су прекинуте. Услови престанка испуњења свих обавеза по уговорним условима су обавезна компонента предмета уговора о раскиду уговора. Ова околност се односи и на понашање дужника и на елемент обавезе.

Истовремено престају да постоје сва права на потраживања поверилаца који одговарају поништеном извршењу, укључујући права на обавезе, чије је испуњење већ започето.

Појединачна група се формира споразумима о раскиду уговора који имају за циљ замјену обавезне компоненте услова на предмет оригиналног (главног) уговора.

Уз сваку промену обавезекомпонента (тј. промена врсте активности) је прекид постојања једне обавезе и појављивања новог. Класичан пример таквог отказивања укључује новацију. Због чињенице да је иновација споразум странке у постојећем споразуму, квалификује се као врста споразума о престанку или измени постојећих обавеза.

Коментари (0)
Додајте коментар