Систем административног права

Закон

Одражава се систем управног права Руске Федерацијеструктуру индустрије, скуп међузависних, међусобно повезаних правних норми и институција. Генерално, дисциплина је велики конгломерат норми фрагментиран у велики број чинова.

Предмет, метода и систем управног права

Наука дистрибуира нормативне акте по одређеним групама. Свака од ових група чини институцију. Стога се ствара систем управног права.

Данас, предметна дисциплина препознаје две структуре: секторска и институционална.

Институционални систем управног праваје пренос гра | анског закона у сферу административних норми. Као своје предности треба поменути могућност дистрибуције значајног дела норми око главних предмета - учесника интеракције јавног менаџмента. Предмети у овом случају су јавна удружења, грађани, извршни органи.

Институције које су формиране унутарструктуре покривају одредбе управног закона који се користе у регулисању друштвених односа хомогене природе, који се јављају у већини области власти.

Секторска структура комбинује нормеискључиво у складу са секторским аспектима јавне управе. Овај систем управног права доприноси формирању одређених правних институција. Међу њима је неопходно споменути и институције за управљање економском сфером (индустријски, агроиндустријски, саобраћајни и путни, кредитни, финансијски и други комплекси). Поред тога, разликује се грана социјалних и културних (образовања, културе, науке, социјалног развоја, рада, здравства), административних и политичких (одбрамбених, страних и унутрашњих послова, правде, безбедности).

Систем административног права унутарове правне институције регулишу секторске односе менаџерске природе, карактеристике сваке специфичне индустрије. У вези с тим, формира се тзв. Посебан део дисциплине.

Треба размотрити предмет управног праваодноси са јавношћу који се одвијају у области јавне управе, као и интеракције које се формирају у другим областима јавног живота. Постоје одређени типови управљачких односа регулисани нормама дотичне дисциплине. Ове врсте су класификоване према различитим особинама. Дакле, постоји група формирана у складу са предметном карактеристиком. Ова група укључује однос између:

- подређени субјекти државне управе (односи вертикалне природе);

- извршна тела која нису у држави подређености (хоризонтална интеракција);

- државна и локална извршна тела, грађани, владини званичници, други субјекти.

Постоје и групе интеракција формиране у складу са државно-територијалном структуром или правцем дјеловања.

Начин управног права сматра се комплекснимзабране, прописивања и допуштених метода утицања на менаџерске односе. Средства за рецепт, ауторизацију и забрану користе се у одређеном омјеру. Метод управног права карактерише динамизам, који је повезан са природом менаџерских интеракција. Наведени скуп мјера које су инхерентна правна средства која се односе на административни тип.

Коментари (0)
Додајте коментар