Радно време и одмор

Закон

Радно време и време одморакоје регулише ТЦ. За одређене врсте занимања и позиције примењују се и индустријски закони. У сваком случају, међутим, начин рада и време одмора садржан је у колективном уговору или пропису о предузећу. У организацији може дјеловати и други локални чин. Размотрите карактеристике радног времена и времена одмора.

радног времена и времена одмора

Радно време: класификација режима

Следећи режими су наведени у ТЦ:

 1. Нормално (једнократно померање).
 2. Ненормално.
 3. Схифт ворк.
 4. Флексибилан распоред.
 5. Режим Схифт.
 6. Фрагментирани радни дан.

Један начин померања

То зависи од начина евидентирања времена радне активности. Фиксира се интерним регулаторним документима организације.

У нормалном раду, радно време се може узети у обзир даном, недељом или укупно.

На основу одредаба члана 100 Закона о раду, предузеће може утврдити:

 • пет дана недеље са два дана;
 • шест дана са једним слободним даном;
 • недељно са обезбјеђивањем дана одмора на распореду клизања.

Према чл. 104 ТЦ, организација може да обезбеди сумарно рачуноводство.

Дневни начин радног времена у пракси назива се једним померањем.

У случају дневног рачуноводства, било која радна активност која прелази утврђену стопу треба сматрати прековременим радом. Редослед привлачности према њему регулисан је 99. чланом Закона о раду.

Резиме рачуноводства

Када се користи као поравнање, утврђује се период дужи од једног дана или једне недеље. Минимално трајање је месец, а максимум је годину дана.

У предузећима или у имплементацијиодређене врсте радова, уколико услови производње свакодневно или недељно радно време нису могући, закон дозвољава успостављање сумарног рачуноводства. То је неопходно тако да укупно трајање радне активности током обрачунског периода не прелази нормално радно време.

Рачуноводство може бити квартално, месечно, недељно, годишње. Користи се у организацији процеса рада на ротационој основи, у организацијама које пружају услуге превоза.

Када се резимира, максимално трајање закона није предвиђено. Међутим, у пракси, максимално трајање је обично 8-12 сати.

карактеристике радног времена

Нестандардизовани распоред

У овом начину рада, запослениНаредба шефа друштва може повремено бити укључена у извршавање дужности изван уобичајеног трајања смјене, утврђене законом. Колективним уговором, правилима, посебном одредбом или другим локалним актом утврђује се листа посебних позиција за које се може обезбиједити нестандардни распоред.

Специфичност овог начина рада једа је запослени подложан општој процедури за запошљавање. Међутим, на захтев послодавца, он може да остане на послу да обавља своје дужности након завршетка смене или да буде позван у компанију пре него што почне.

Важна ствар

Треба напоменути да у случају нерегулисањаРадно време, запослени могу обављати само оне послове који су утврђени уговором и описом посла. Од особља се не може захтијевати да обавља било који други задатак, укључујући и након завршетка или прије смјене. Одредбе члана 60. Закона о раду уопште не дозвољавају учешће грађана у вршењу дужности које нису наведене у уговору.

Ко може поставити нередовни распоред?

У ТЦ је то фиксно у овом модурадне категорије запослених, садржане у посебној листи. Овај списак треба да буде приложен колективном уговору, изјава о специфичностима радног времена или други локални акт организације. Списак се такође може утврдити у регионалним, секторским и другим споразумима.

Може се поставити нестандардизовани распоред за запослене:

 • менаџерски, технички, административни, пословни кадар;
 • време рада које се не може узети у обзир;
 • распоређивање радног времена по свом нахођењу;
 • чија је промена подељена на делове различитог трајања.

Уз неправилне графике, послодавац има правоукључивање запослених у прековремени рад без добијања њиховог пристанка. Наравно, то би требали бити случајеви екстремне индустријске нужде. Истовремено, радници не могу одбити такву радну активност, у супротном ће бити забиљежена груба повреда дисциплине.

Гаранције за запослене

Постављање нерегулисаног запосленограспоред не значи да они не подлежу општим правилима Закона о раду који регулишу посебности радног времена и специфичности пружања одмора.

Нестандардизовани распоред подразумева извеснерециклирање. С тим у вези, ТЦ гарантује обавезу послодавца да их надокнади пружањем додатног одсуства (годишњег и плаћеног). Његово трајање је утврђено колективним уговором, одредбом или другим локалним актом, али не смије бити краће од 3 дана (календар). Ако се такво одсуство не одобри, обрада (уз сагласност запосленог) може се надокнадити као прековремени рад.

редослед о карактеристикама радног времена

Флексибилно радно вријеме

Први пут је уведен 1980-их. Такав режим је био на снази прво за жене запослене са децом. Након тога, његова акција се проширила на друге категорије радника.

Флексибилан распоред подразумијева такву организацијурадна активност, у којој је за неке запослене или тимове одјела (одјељења) допуштено (унутар унапријед одређеног оквира) да се саморегулира почетак, завршетак и укупно трајање смјене (дан). У овом случају, потребно је у потпуности развити укупан број сати утврђених законом током обрачунског периода. Могу да буду дан, месец, недеља, итд.

Карактеристике радног времена суда се радни распоред одређује споразумом запослених са послодавцем. Истовремено, они се могу одредити приликом уписа у државу, као и приликом запошљавања. Споразум се може закључити на одређени период или без навођења било ког периода. Да би се успоставио такав распоред, даје се наредба о карактеристикама радног времена. Она треба да садржи све услове у којима ће запослени обављати своје професионалне активности.

Обим примене

У њима треба користити флексибилан распоредУ случајевима када је из социјалних, домаћих или других разлога тешко користити нормално радно вријеме. Промјена рачуноводственог система омогућит ће економичније кориштење дана и осигурати добро координиран рад тима.

Непрактично је увести флексибилан распоред за континуирану производњу, са тросмјерним радом, као и са двосмерним начином рада, ако компанија нема слободних мјеста на спојевима смјена.

Овај режим се може користити са 5, и6 дана недељно. Његова примена не утиче на услове рационализације и награђивања запослених, пружање накнада, обрачун радног стажа и других радних права. Овакво радно време је савршено за наставнике, запослене у културним и забавним установама.

Кључни елементи флексибилне графике

На почетку и на крају смене је предвиђено време,границе у којима запослени, по сопственом нахођењу, може да започне и заврши обављање својих дужности. Овај период је први елемент флексибилног распореда. Друга компонента је фиксно време. За то време, запослени мора бити у компанији. По свом трајању и значају, овај пут се сматра главним делом дана. У суштини, запослени обавља послове на бази хонорарног посла.

Успостављање фиксног периода омогућава нормалан ток производног процеса и интеракцију услуга.

Поред тога, постоје два интервала, који дозвољавају да се утврди стопа сати постављених за процијењени период:

 1. Пауза за оброке и одмор. По правилу, фиксни период дели на делове који су приближно једнаки.
 2. Рачуноводствени период за који запослени мора да утврди норму прописану законом. Може бити мјесец, тједан, итд.

Трајање периода

Специфично трајање елемената флексибилнограспоред руководиоца предузећа по свом нахођењу. Флексибилни распореди могу се саставити у зависности од обрачунског периода, трајања сваког елемента, услова за њихову имплементацију у свакој појединачној јединици.

промена радног времена

Обично на 40-сатној седмици максимално дозвољенотрајање смене не може бити дуже од 10 сати. Али у изузетним случајевима, максимално трајање запосленика у организацији може бити 12 сати.

Законски захтеви

Запослени за које се успостављају флексибилни распореди могу се ангажовати прековремено. У таквим случајевима, они подлијежу правилима садржаним у члану 99 Закона о раду.

Предуслов за увођење флексибилног режимаРад је организација тачног обрачуна задатог производног задатка сваког запосленог, обезбеђивање контроле потпуног и рационалног коришћења времена у флексибилном и фиксном периоду.

Променљиви распоред

Он претпоставља да ће радити у 2, 3, 4 смене токомједног дана. На пример, у предузећу запослени могу да раде у три смене од по 8 часова, док у одређеном периоду обављају дужности у различитим сменама.

Такав распоред је пожељан за улазакорганизације у којима је трајање производног процеса дуже од дозвољеног трајања свакодневног рада. Измењиви режим омогућава ефикасније коришћење опреме, повећање обима производа или услуга које се пружају.

Са распоредом смјена, свака група запосленика обавља послове у оквиру утврђеног трајања смјене у складу са планом. При изради, послодавац мора узети у обзир ставове синдиката.

радно време

Распоред пребацивања

Они се могу формирати као независнидокументима или прилозима колективног уговора. Распоред радних сати, чији је узорак приказан горе, треба да одражава захтјев члана 110 Закона о раду за обезбјеђивање сталног тједног одмора запосленима (најмање 42 сата). Замјенски (дневни) одмор не смије бити мањи од двоструког трајања посла који претходи.

Графикони се саопштавају запосленима замесец пре увода. Кршење овог периода је препознато као кршење права радника на правовремено обавештавање о променама услова рада. Законодавство не дозвољава укључивање запослених у двије смјене за редом.

радног времена наставника

Схифт моде

У овом облику организације рада, обављање дужности обавља се изван мјеста пребивалишта радника. Међутим, њихов свакодневни повратак кући није могућ.

Ротацијски мод се користи са значајнимуклањање производног погона са локације послодавца. Уз то, можете значајно смањити трајање радова на изградњи, реконструкцији. Поред тога, овај режим се може користити у подручјима са посебним климатским условима.

Значајка рада у смјенама је тоособље живи у посебно створеним селима. Они представљају комплекс зграда и објеката намијењених за пружање услуга потрошача и животне подршке радника у току њиховог производног задатка. Радну активност врше замијењени запосленици.

Ватцх Дуратион

Она је садржана у законодавству. Период пребацивања се признаје као период промене, који укључује време за завршетак производног задатка директно у објекту и за алтернативни одмор у селу. Једна смена може трајати до 12 сати заредом сваки дан. Истовремено, укупно трајање страже, које укључује и период радне активности и период одмора, не може бити дуже од 1 мјесеца.

У изузетним случајевима, трајање се може продужити на 3 мјесеца. Међутим, то захтијева мишљење синдиката.

Праћење времена у режиму пребацивања

За рад у таквим условима, у складу са законом, наплаћује се надоплата.

У случају ротационог режима, уноси се збирно рачуноводство.месец или више, али не више од годину дана. Период поравнања покрива цијело вријеме рада, пролази од локације станара или сабирног мјеста до објекта и натраг, а остатак у том временском периоду. Укупно трајање радног времена не може бити дуже од нормалног броја сати, фиксног ТЦ.

Схаттеред даи

Дијељење времена је регулирано.одредбе 105. члана Закона о раду. У организацијама у којима постоји таква потреба због специфичности производних услова, као и када интензитет процеса није исти током смене, дан може бити фрагментиран. Ово је неопходно тако да укупно трајање радног времена не прелази трајање утврђено нормама.

По правилу, фрагментирани режим се користи у предузећима чије су активности везане за опслуживање становништва: транспорт, трговинске организације итд.

Време одмора

Дужност послодавца је да успоставипериоди током којих су запослени ослобођени својих дужности. Запослени имају право да користе ово вријеме по властитом нахођењу.

Законодавство предвиђа следеће врсте рекреације:

 1. Пауза током смене / дан.
 2. Одмори између дана (дневно).
 3. Викенд
 4. Плаћени годишњи одмор.
 5. Холидаис.

Током смене, запосленом се даје пауза за оброке и одмор. Његово трајање не може бити дуже од 2 сата и бити мање од 30 минута. Пауза није укључена у радно време.

Специфично трајање периода за храну и одмор одређује се локалним регулаторним документом или споразумом између послодавца и запосленог.

Ако радни услови не дозвољавају време за паузу, послодавац мора осигурати производњу хране и одмор током производње.

карактеристике радног времена и времена одмора

Чести случајеви неусклађености

У пракси, најчешће се дозвољавају сљедеће повреде одредби Закона о раду које регулишу начин рада и одмора:

 1. Непостојање интерних прописа компаније, распоред одмора, рад у смјенама и други важни документи.
 2. Не пружање запосленима плаћеног годишњег одмора дуже од 2 узастопне године, као и додатни периоди одмора за запослене који обављају дужности у опасним / опасним условима.
 3. Замена неискоришћеног готовинског плаћања за одмор.
 4. Запошљавање ноћу,прековремени рад, викенд / празник без писмене сагласности и медицинског мишљења жена са малољетним уздржаваним члановима (до 3 године), радника са дјецом са инвалидитетом.

Још једна уобичајена повреда је неплаћање новчане накнаде за неискоришћени годишњи одмор приликом отпуштања радника.

Коментари (0)
Додајте коментар