Класификација робе, основне карактеристике, врсте терета

Закон

Да бисте извршили испоруку било којег терета, морате имати све потребне документе, као и поштовати правила превоза производа.

Физичко-хемијска класификација

Постоји одређена класификација робе, премагде се свака роба може приписати одређеној групи, као и одредити природу и средства за спровођење транспорта. Прва подјела робе врши се по физичко-хемијским својствима, тј. У чврстом, текућем или плиновитом.

За тешки терет се може приписати таквој групи.роба као расути терет, односно испорука се врши у расутом стању. То могу бити дрва за огрев, поврће, угаљ, итд. Такодје, групе као што су сува и необрађена роба такође се називају чврстим теретом. Следећа група у класификацији робе за ове параметре јесу течни производи.

класификација терета

Течни производи укључују групу маса.производи - течна горива, течни млијечни производи итд. Другим ријечима, ова група укључује сву робу која се мора транспортирати у посебном контејнеру или спремнику.

Последња класификација терета је гасовита. У ову категорију спадају различити гасови - кисеоник, бутан, метан, природни гас, итд. Да би се испоручила ова категорија робе, потребно је имати специјалне боце.

Пољопривредни терет

Ако раставите пољопривредни терет, они такођеподељених у неколико категорија. Класификација терета подразумева поделу производа на пет група - индустријске, пољопривредне, грађевинске, трговинске, комуналне.

Првој категорији припада робачија се производња обавља у фабрикама. Такође овој класи се могу приписати сировине, увезене из припремних тачака, којима је потребна даља обрада или прерада.

Друга класа терета је пољопривредна. У ову категорију спадају сва роба прикупљена на пољима која се из складишта пољопривредних предузећа или пољопривредних организација извозе у бодове.

Трећа група производа обухвата сву робу која се увози на градилишта из других предузећа, као и земљиште или грађевински отпад уклоњен са градилишта.

Комерцијална класа терета су производи који се испоручују у трговачку мрежу из индустријских објеката, складишта складишта, из складишта пољопривредних предузећа, из стационарних или трговинских складишта.

Последња група производа - комуналне услуге. То су отпаци који се узимају из предузећа, складишта, пољопривредних складишта, предузећа или складишта, као и из угоститељских објеката, стамбених кућа итд.

класе опасности за терет

Транспорт и привремено складиштење

Ако говоримо о класификацији и означавањутерет, онда постоји још један знак којим су подељени у групе. Ова особина је метода транспорта производа. Према овом показатељу, разликују се категорије: катран, расути терет, расути терет, течни, итд. Осим тога, можете додати и оне робе за које је потребно створити посебне услове за складиштење и транспорт. За ове сврхе се најчешће користи специјализована опрема.

класа оптерећења

ГОСТ класификација робе

Поред тога што постоји подела производа запостоје и неке категорије опасних материја које захтијевају посебне дозволе за транспорт, као и поштивање свих прописа. ГОСТ 19433-88 прецизно регулише ова правила. Међутим, треба додати да се овај документ не примјењује на робу која се превози у ринфузи, као и на транспорт или транспорт.

Класа опасности терета:

 • Прва класа је експлозив - ВМ.
 • Друга класа опасности је укапљени, компримирани или отопљени плин под притиском.
 • Трећа класа укључује запаљиве течности.
 • Четврта класа опасности су и запаљиве материје, али припадају чврстим производима.
 • Пета класа опасности су оксидационе супстанце, као и органски пероксиди.
 • Шеста класа - отровне и заразне супстанце.
 • Седма класа опасности је радиоактивна роба.
 • Осми разред - каустични и корозивни материјали.
 • Остала добра спадају у девету класу опасности за терет, која из неког разлога може штетити људима, околишу.

врста терета

Жељезнички терет

Можете превозити терет на различите начине. Постоји испорука авионом, морем, теретним возилима или жељезничким возилима. Последњи тип испоруке робе је веома раширен, пошто је брзина испоруке велика, обим превезеног терета је такође велики, а трошкови изнајмљивања таквог транспорта су нижи него, на пример, испорука ваздуха.

жељезнички терет

Такође се може приметити да карактеришутранспортне услуге и роба које се испоручују на овај начин могу се вршити на истим основама као и редовни путнички саобраћај, јер су неки параметри у оба подручја услуга врло слични.

Структура транспорта

У реализацији жељезничког транспорта теретанеке параметре којима је могуће карактеризирати и изградити структуру испоруке. Другим ријечима, структура испоруке производа из једне точке у другу уз помоћ композиција укључује различите технолошке операције, чији параметри, попут њихове цијене и трајања, овисе о сљедећим точкама:

 • Количина простора коју заузима терет.
 • Принцип организације превоза овог производа.
 • Техничка опрема пруге на којој ће се превозити. Ова опрема често укључује носивост линија, параметре пруга, итд.

класификација и означавање робе

Терет на поморском транспорту

Важно је разумети да за сваку врсту превоза -вода, ваздух или земља - постоје сопствени принципи класификације и поделе робе у категорије. Тренутно се сматра да се морски тип превоза сматра најпоузданијим и успјешнијим.

Врста терета на воденом транспорту

Прва велика категорија је масивна. Ова група обухвата масу, масу, масу и дрво. Ако говоримо о масовним врстама робе, најчешће се зрна превозе морским путем, као и семе готово свих врста пољопривредних култура. Масовно се може приписати песку, шљунку, угљу или камену. Ове две групе робе најчешће се превозе у великим количинама, које заузимају сав расположиви простор на броду. Главну групу робе чине оне за које је потребно имати посебну опрему - тенк, бурад, итд.

Општа или комадна роба

Постоји још један тип терета, који се зовегенерал или комад. Транспорт овог производа врши се или у различитим контејнерима, или чак без њега. Ако говоримо о броју производа по имену, онда се овај тип сматра најбројнијим од свих осталих. У зависности од паковања робе постоје типови као што су торба, бала, бубањ и кутија итд

класификација терета ГОСТ

Поред тога, постоји и посебна врста производа,који се односи на екстра-мод. Ова категорија робе је различита по томе што је неопходно транспортовати и складиштити у току транспорта према одређеним правилима, која се утврђују за сваку врсту терета у посебном налогу. Такође, ова група обухвата не само кварљиву или опасну робу, већ и такву робу као што су стока и животиње.

Класификација возила

Пошто је могуће превозити робу аутомобилом, за ову врсту возила су успостављена наша правила и сви производи су класификовани.

По врсти амбалаже разликују се све двије категорије - тара, без паковања.

Друга класа поставља правила за превозтерет по тежини, заузето једном јединицом робе. Прва врста је једноделна, тежине до 250 кг. Други тип је роба повећане тежине - од 250 кг. Овај други тип је тежак, чија маса прелази 30 тона по јединици.

Постоји и класификација величине. Није дозвољена сва роба за превоз на јавним путевима. Ширина не би требала прелазити 2,5 м, висина не би требала бити већа од 3,8 м. Осим тога, оптерећење не би требало бити дуже од тијела више од 2 м.

Да би било лакше класификоватикарго, креирана је карактеристика транспорта. Ова карактеристика обухвата свеукупност свих индикатора превезене робе, као и услове за транспорт ових производа.

Коментари (0)
Додајте коментар