Систем федералних извршних органа у Руској Федерацији

Закон

Принцип преовладава у Руској Федерацијираздвајање моћи. У складу са Уставом Руске Федерације, државна власт је подијељена на судску, извршну и законодавну. Свака од њих има своју надлежност, област одговорности и аутономију.

Влада Руске Федерације је највише савезно телокоји укључује систем федералних извршних органа. Састоји се од одјела и министарстава са својим посебним подручјем одговорности.

систем федералне владе

После избора и заклетве народуПредседник мора у року од две недеље поднети Државној думи кандидатуру за место премијера Руске Федерације. Након тога, уз сагласност предсједника, предсједавајући именује савезне министре и његов замјеник. Када се одобре све номинације, Влада ће започети своје активности.

владини органи Руске Федерације

На крају мандата председникаодржавају се избори у којима се нови председник бира на универзалном и тајном гласању. У том тренутку, када он заклања народу, Влада престаје да ради. Поред тога, систем федералних извршних органа престаје да функционише у случају:

1) Његову оставку, уколико га је прихватио председник. Треба напоменути да је након тога Влада дужна да настави своје активности до именовања новог састава.

2) Ако државна дума није изразила повјерење у Владу, а председник је подржао ову одлуку.

Главни циљеви тих активностиОргани државне власти Руске Федерације обављају управљање федералном имовином, развој и извршење савезног буџета након што га усваја Државна дума и, наравно, спровођење кредитних, монетарна и финансијска политика. Поред тога, он мора да извештава савезном скупштини о резултатима својих активности. Одлуке које систем федералних извршних органа доноси су одлуке и наредбе. Важно је да ове одлуке не би требало да буду у супротности са одредбама садржаним у руском Уставу, у противном ће бити неважеће, као, иначе, сви закони и подређени акти који су у супротности са њом.

структура тужилаца

Поред тога што морате знати који системУ нашој земљи присутна су савезна извршна тела, које су њене функције и карактеристике, важно је имати и идеју о структури органа тужилаштва. Пошто је то, наравно, важна компонента државне власти. На крају крајева, активност тужилаштва је да регулише поступке административног апарата и полиције.

Тужилаштво је систем органакоји је подређен државном тужиоцу. Структура органа гоњења у нашој земљи је следећа: генерално тужилаштво, тужилаштва градова и региона, војно тужилаштво, специјализована тужилаштва и наравно, образовне и научне институције тужилаштва. Њихова активност омогућава да читав систем државне власти функционише нормално.

Коментари (0)
Додајте коментар