Функције друштва

Образовање:

У друштвеним наукама, појам "човекдруштво "и" цивилно друштво "нису идентични. Ако је људско друштво целовитост свих људи у свим фазама свог постојања, онда је цивилно друштво друштво људи који су свјесни себе као особе које стоје у одређеној фази историјског развоја. Такво друштво може се сматрати друштвено-економском основу за државу која је изграђена на демократској правној основи.

Друштво и његове функције

функције друштва
Свесно друштво карактерише испуњење његових функција и дужности. Функције друштва, које се зову грађански, изражавају се у рјешавању таквих проблема:

  • Развијање норми, вриједности у различитим областима живота, које тада прописује држава.
  • Стварање интрасоцијалног окружења у којем свако појединац има прилику да се развије као друштвено компетентна особа.
  • Функције друштва се остварују у могућностикако би се осигурао сваком појединцу слободан развој у економској сфери. Овдје треба узети у обзир различите облике власништва, које произлазе из вишестепене структуре тржишне економије. Сваки сегмент тога, на неки начин повезан са јавним интересима, не може се занемарити.
    функције цивилног друштва
  • Функција друштва укључује регулацијуодносе између појединаца, различитих група и заједница на основу аката и одредаба цивилног права. Ово омогућава избјегавање или укидање могућности конфликтних ситуација или њихово решавање на цивилизован начин. Осим тога, на овај начин се развијају социо-политички интереси читавог друштва.
  • Као обавезан у функцији друштва свеобухватна подршка и заштита кључаинтересе сваког појединца. Прије свега, ми подразумевамо таква основна људска права као право на живот, слободу, достојанствено постојање. Да би се осигурало њихово обезбеђивање, у друштву су развијени посебни механизми и њихово јасно функционисање је отклоњено.
  • функције политичког система друштва
    Функције цивилног друштва претпостављају постојање и имплементацију принципа самоуправе у различитим сферама јавног живота и на свим нивоима.

Шта чини развијено цивилно друштво

Цивилно друштво, које је на високом нивоуфаза развоја, остварује се не само у друштвеном, већ иу политичкој сфери. Заједно подразумијевају породичну, политичку и друштвену организацију, покрете, правце, самоуправне органе у мјестима пребивалишта и рада, функционисање независних државних органа државе. Функције политичког друштвеног система се састоје у вођењу дијалога између државних органа и народа и по питању првих интереса грађана у сфери спољне и унутрашње политике земље, а друго у подржавању владиних одлука на свим нивоима.

Духовна сфера развијеног цивилног друштва има за циљ стварање креативне и научне независности, независност јавних субјеката из државе.

Коментари (0)
Додајте коментар