Социјализација појединца је успешан увод у друштво

Вести и друштво

Проблеми социјализације појединца у смислунаука је једна од главних. Разумевање суштине феномена, систем интеракције људи у друштву је немогуће без тачне процјене и разумијевања мотивације дјеловања сваке поједине особе. У том смислу, социјализација појединца је основа, чије разумевање води до разумевања живота читавог друштва или одређене групе.

Наука која проучава друштво и понашање појединцаОн покушава да одговори на различита питања представљањем појединца у постојећој разноврсности друштвених веза. Стога, у проучавању личности у постојећим друштвеним односима треба одговорити на питања о развоју особе у окружењу, положају коју он заузима, његовом учешћу у одређеној групи, као и перцепцији одређених културних норми и одступања од њих.

Као што знате, новорођенче улази у свијеткао биолошки организам. Главни циљ бебе је његов физички комфор. Након неког времена, дијете формира скуп вриједности и ставова који садрже антипатије и воље, намјере, циљеве, одговорност и обрасце понашања. У исто време, свака особа је задовољена сопственом јединственом визијом света у окружењу. Особа постиже ову државу под утицајем друштва. Социјализација је процес којим појединац учи норме групе у којој се налази. Истовремено, асимилација информација се врши на такав начин да је сопствено "ја" средство манифестације личности у процесу асимилације друштвених норми, правила понашања, вредности које су неопходне да би особа успјела у друштву.

Социјализација појединца је феномен који обухватасве области кроз које је увод у културу, образовање, обуку. Кроз ове сфере, особа стиче друштвену природу и развија способност да учествује у јавном животу. Социјализација појединца је феномен у којем учествују људи око појединца: суседи, породица, вршњаци у школи и тако даље.

Успјешан увод у друштво је могућемишљење Смелсера, под утицајем три фактора: промене понашања, очекивања, жеља за испуњавањем очекивања. Социјализација појединца је у овом случају феномен који укључује три фазе:

  1. Фаза у којој деца имитирају одрасле и копирају њихово понашање.
  2. Игра фаза. У овој фази дјеца постају свјесна понашања као играња улога.
  3. Стаге играње улога. У овој фази, деца почињу да схватају шта група очекује од њих.

Фројд је био један од првих који је идентификовао компоненте.социјализација деце. Према његовој теорији, личност се састоји од три компоненте. Први је "ид". То је извор енергије коју стимулише жеља за задовољством. Други елемент се сматра "его". Ова компонента врши моралну контролу личности, засновану на принципу стварности. Трећа компонента, морална процена, је "суперего".

Према Фреуду, социјализација је процес откривања људских урођених својстава. Као резултат, врши се формирање и јачање горње три компоненте.

Пиагет, француски психолог, узимајући у обзиридеја о постојању различитих фаза формирања личности, посебну пажњу посвећује развоју когнитивних индивидуалних структура, као и њиховим каснијим променама у складу са искуством и социјалном интеракцијом.

Према мишљењу многих психолога и социолога, процессоцијализација се спроводи код људи током читавог живота. Истовремено, многи аутори тврде да социјална инклузија код деце и одраслих има значајне разлике.

Коментари (0)
Додајте коментар