Друштво као систем

Вести и друштво

Концепт "друштва" се разматра на два начинаглавни аспекти. Прва укључује његово филозофско објашњење. У том аспекту, друштво се назива дијелом материјалног свијета који је изолиран од природе, што представља облик хисторијског развоја и животних средстава људи.

У историји, културалним студијама и социологији обичнодруштво се сматра системом, специфичним друштвеним организмом (амерички, енглески, италијански, итд.) или одређени стадијум у историји човечанства (генерички, капиталистички итд.).

Појава друштва од стране различитих филозофа инаучници су историјски тумачени другачије. Данас се препознаје да је друштво одређено на нивоу друштвених заједница и на нивоу појединаца. Управо то нам омогућава да говоримо о концепту "друштва као система", са његовим подсистемима и његовим конститутивним, структурним елементима.

Главни елемент сваког друштва је личност(социјално развијена особа). Подсистеми његовог живота су друштвене, економске, политичке, друштвене и духовне сфере, које су уско испреплетене и међусобно повезане. Друштво као систем може постојати управо због ове интеракције.

Поред великих подсистема у друштву, постојемање везе, на пример, различите заједничке карактеристике. То су класе, етничке заједнице, породице, друштвене групе, различите групе итд., Чије се интеракције обично називају друштвеним односима.

Друштвено значајне групе са одрживимодноси између њих прерастају у друштвену структуру. Њихови чланови имају заједничке знакове. То могу бити родбински односи, заједничко порекло, етничке карактеристике, заједнички идеолошки (религијски) ставови, друштвени статус и други. Друштвена група диктира норме понашања особи, усађује вредносне оријентације, подстиче ниво релевантних потраживања.

Систем друштва је подржандруштвене институције - одрживи начини задовољавања социјалних потреба људи. Главна је држава, која је за особу гарант закона, сигурности, реда и заштите. С друге стране, особа за државу је један од учесника у друштвеној производњи и порески обвезник.

У току историјског развоја друштва јављају сепромене у њеној структури, принципе на којима се заснива. Неке врсте група губе вриједност, друге се појављују. Као резултат тога, одржава се одрживи друштвени интегритет.

Савремене идеје о друштву су заснованесистемски приступ. Људи су повезани заједничком активношћу која има за циљ постизање заједничких циљева. Најважнија карактеристика друштва је његов интегритет, који постоји упркос комплексним хијерархијским односима.

Друштво је систем који успешнорепродукује се током времена и промене генерација. Механизам репродукције заснива се на постојећим стабилним односима који су практично независни у односу на његове појединачне елементе и структурне везе.

Социјум такође карактерише отвореностзначи способност размјене са природном околином, енергијом, материјом и информацијама. Истовремено, друштво свакако има много виши степен организованости у поређењу са својим окружењем. Циљ му је стално задовољавање сопствених потреба, што указује на ефикасност његовог функционисања.

Друштво као систем има јединство, интегритет и стабилност, који обезбеђују адекватно функционисање у различитим областима, свим системима и подсистемима.

Коментари (0)
Додајте коментар