Како савезни министри раде у Русији?

Вести и друштво

Влада Руске Федерације јенајвиши извршни орган у земљи и одговоран је за многа питања свакодневног живота грађана. Министарства на чијем челу су савезни министри раде на приоритетним областима. Од шефа министарства у многим аспектима зависи од ситуације, на примјер, у образовању, науци, здравственој заштити итд. Које области предводе министри владе, ко их именује, које су њихове моћи и одговорности?

Министарства у структури владе Руске Федерације

Владу Руске Федерације предводи председник. Тренутно има 9 посланика који надгледају најважније пројекте за земљу, као што је испуњење одбрамбеног налога или развој далековјечних територија. Влада укључује 21 министарства на чијем челу су савезни министри. Информације о министарствима могу се лако наћи на сајту руске владе. Број министарстава и потпредсједника Владе није константан и може се разликовати у зависности од тренутних потреба.

Поред министарстава у структури ВладеРусија укључује отворену владу, коју такође води федерални министар. Федералне службе и савезне агенције су државне агенције које директно спроводе државну политику коју развијају министарства.

Савезни министри

Ко именује савезне министре

Министарство у Руској Федерацији јеизвршна власт, која је на савезном нивоу. Савезни министри воде министарства и одговорни су за планирање и спровођење државне политике, развијајући законодавни оквир, сваки у својој властитој индустрији.

Министарства су креирана према налогушеф државе. Кандидате министара бира премијер и подноси се предсједнику на разматрање, а он већ потписује именовање. Не сва министарства у нашој земљи су под надлежношћу премијера. Неки од њих су директно потчињени шефу Руске Федерације. То су Министарство одбране, Министарство правде, Министарство вањских послова, Министарство цивилне одбране и ванредних ситуација, Министарство унутрашњих послова. Преостала министарства су директно подређена председнику владе.

Ко именује савезне министре

Структура министарства у Руској Федерацији

Министарства воде федералне министре. Свака од њих има неколико заменика, који одобри председник или премијер, у зависности од тога ко именује савезне министре овим министарствима. Министар, његови замјеници, стручњаци министара, као и посебно позване треће стране формирају колегијуме у министарствима. Током рада колегијума створени су протоколи о свим питањима на основу којих министар може припремити наредбу.

Формира министар, његови заменици и колегијумиглавно управно тело министарства. Такође укључује пуно дивизија, као што су одељења, канцеларије, главни одјелови, одјељења. Министри одобравају структуре само оних министарстава која директно пријављују председника владе. Структуре тих министарстава која су подређена председнику, шеф државе сам себе тврди. Министарство је правно лице и има печат печата, биланс итд.

Савезни министри Русије

Овлашћења министара Руске Федерације

Шеф министарства има прилично широк спектар овлашћења:

  • издаје налоге, различите налоге и упутства у оквиру својих активности;
  • утврђује правце рада и дужности замјеника и других службеника његовог одјељења;
  • има право да именује или разрешава члана централног уреда свог министарства;
  • одређује шта ће бити структура и особље подређене агенције, дистрибуирати додељене финансијске и људске ресурсе.

Министар има широка овлашћења унутарКолеџ у Министарству, он такође може имати довољно опипљивог утицаја на рад различитих државних одбора, служби и других извршних органа.

Министри Руске Федерације

Одговорности министара РФ

Пре свега, савезни министри Русијеводе своје одјеле на принципу јединствености команде. Стога, они сносу пуну личну одговорност за резултате активности структуре која им је поверена. Поред тога, министри имају низ одговорности:

  • учешће на састанцима Владе Руске Федерације са одлучним гласањем;
  • припрему и извршење налога Владе Руске Федерације;
  • развој и имплементацију владиних политика.

Ово је само главни задатак. Поред тога, на припреми разних савезних догађаја, пројеката, извјештаја предсједнику и предсједнику Владе и великом броју радова, може се обавити много тога. Са сигурношћу се може рећи да министри Руске Федерације обављају огроман слој рада, за чији су квалитет лично одговорни.

Коментари (0)
Додајте коментар