Пореска пријава за порез на корпоративне имовине.

Финансије

Покретање сопственог бизниса није највишеглавна ствар. Најважније је да се води на такав начин да доноси профит и добар приход. То је могуће ако се поштују сви закони и прописи, међу којима посебну улогу има поврат пореза на имовину.

Много тога зависи од тачности његовог попуњавања. Дакле, Федерална порезна служба даје неке коментаре на ово. На пример, примећује се да пореска декларација о порезу на имовину организација садржи досадну штампу. Чињеница је да је у реду 141 потребно назначити не просјечну годишњу вриједност имовине, већ преосталу вриједност.

Интересантно је још једно питање: гдје је потребно платити порез, као и када је потребно доставити изјаве о имовинским питањима која немају посебан биланс. Ево закључака које су донели званичници.

Платите порез и донесите све документеизвештавање је неопходно на месту регистрације имовине у одговарајућем билансу стања. То је у овом случају стварна локација компаније или организације, као и њено посебно одељење, и, по правилу, има посебан биланс.

Ако предузеће отвори подружницу која нема посебан биланс, онда ће на месту његове локације бити потребно да поднесе пореску пријаву.

Приликом попуњавања тако важног документа каопореска пријава о порезу на имовину организација, а затим воде рачуна првенствено о порезу на имовину појединачних предузећа. То није ништа друго него порез на сву покретну и непокретну имовину, а овај списак укључује и имовину која се преноси на привремено коришћење у предузећу, коју може располагати на начин који сматра прикладним, укључујући и на основу управљања поверењем. .

Ова врста пореза припада групи регионалнихпорези, дакле, плаћају је и руске и стране компаније које послују у Русији, које све, по правилу, раде преко представништва или имају некретнине у нашој земљи.

Поврат пореза на имовинуорганизација има одређену стопу, која не смије бити већа од 2,2 посто. Такође можете користити диференциране пореске стопе. Њихове вриједности ће зависити од категорије којој ће порески обвезник припадати, као и од врсте имовине која је опорезива.

Формула за израчунавање пореза на имовину је лепаје једноставно. Када се попуни пореска пријава о порезу на имовину организација, узима се у обзир просјечна годишња вриједност некретнина, која има улогу предмета опорезивања.

Основна пореска стопа се израчунава на основу података добијених током рачуноводства предузећа.

Ако говоримо о пореском периоду, онда овокалендарска година. Стога, пореска пријава мора бити достављена најкасније до 30. марта сваке године. Компаније ће плаћати овај порез у складу са тридесетим поглављем Пореског закона Руске Федерације. Плаћање ових пореза је предвиђено и неким законским актима који су на снази у субјектима наше земље.

Чим субјекти Федерације утврде висину пореза, узимају се у обзир пореске олакшице, као и сви разлози на којима се могу користити.

Постоји још један детаљ: чим се заврши извјештајни период, авансна плаћања се наплаћују из буџета. Њихова величина, по правилу, представља једну четвртину производа пореске стопе и цијену имовине за одређени период. По правилу, сва авансна плаћања морају бити плаћена 30. априла, 30. јула или 30. октобра, односно на крају пореске године. Ово је наведено у релевантном законодавству.

Коментари (0)
Додајте коментар